Watersportvereniging 't Haventje Batenburg'

willen we dit plaatsje niet allemaal bezoeken ... historie, rust, fietsen, wandelen en natuur ...


Met deze website hopen wij u een beetje wegwijs te maken binnen onze bruisende vereniging en ons mooie Batenburg!

Geen heden zonder verleden

Watersportvereniging Het Haventje Batenburg ... inmiddels meer dan 25 jaar jong!
Een prachtig moment om even terug te kijken naar de mensen en momenten van het eerste uur.


De vereniging is begin 1988 opgericht door een vijftal enthousiaste Batenburgers, watersportliefhebbers van het eerste uur, die met vereende krachten van de nood een deugd hebben gemaakt toen bekend werd dat er meer aandacht moest komen voor het watertoerisme. In de Maas zouden een aantal aanlegsteigers moeten komen waar passanten konden aanleggen.
Onder de bezielende leiding van de Jacques Luijten gingen Wim Borneman Sr, Thijs Colijn, Leon Borneman en Ad Streef voortvarend aan de slag.
Statuten werden gemaakt en 'Watersportvereniging Het Haventje' werd opgericht. De haven met een grote drijvende steiger is in 1988 met subsidie gebouwd en vervolgens feestelijk in gebruik genomen, waarbij de openingshandeling op 10 juni 1988 werd verricht door mr. Pieter van Vollenhoven.
Vervolgens werden met zelfwerkzaamheid de kleine vingerpieren langs de walkant gemaakt. Het havenkantoor werd van Rijkswaterstaat gekocht en in gebruik genomen. In een later stadium werd het havengebouw grondig verbouwd en met eigen inzet van de leden opgeknapt.

Bij de uitvoering van het Natuur- en Veiligheidsproject Batenburg is de oude Maasarm uitgegraven en nu onderdeel van het natuurgebied de Liendense Waard.
De oude haven moest wijken en de vereniging kreeg er een nieuwe prachtige moderne haven voor terug. Dit alles kon vooral tot stand komen door de inzet van de toenmalige voorzitter Rob Uijen en zijn bestuur. Dit maakte het mogelijk ons haventje opnieuw in te richten en in de nieuwe haven met nieuwe steigers is plaats voor meer dan 60 ligplaatsen.

Hier ervaart u nu rust en ruimte, op een prachtige plek waar natuur en historie samenkomen.

© 2022 WSV Het Haventje Batenburg avg disclaimer contact