Watersportvereniging 't Haventje Batenburg'

willen we dit plaatsje niet allemaal bezoeken ... historie, rust, fietsen, wandelen en natuur ...


Met deze website hopen wij u een beetje wegwijs te maken binnen onze bruisende vereniging en ons mooie Batenburg!


In Memoriam - Herman van Kruisbergen

Op 19 november jl is Herman van Kruisbergen overleden.

Afgelopen vrijdag bereikte ons de droevige mededeling dat na een kortstondig ziekbed Herman veels te vroeg (71 jaar) van ons is heengegaan.

Herman was een actief en gewaardeerd lid van ons haven-onderhoudsteam.

Het bestuur van WSV het Haventje Batenburg bedankt Herman voor zijn niet aflatende inzet voor de vereniging.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Beste Herman, rust zacht!.

Het bestuur.
© 2023 WSV Het Haventje Batenburg avg disclaimer contact